Follow us
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
محصولات Serial AUV به خوبی دریافت می شوند
Oct 18, 2017

图片1.png图片2.png 

محصولات AUV صنعتی درجه یک بار ذکر شده، دایره اقیانوس چین را احاطه کرده است. کم هزینه و عملکرد بالا، جذب دانشگاه های داخلی و موسسات تحقیقاتی. در حال حاضر بیش از تعدادی از موسسات سفارش محصولات تحویل داده شده است.

图片3.png图片3.png 

         شرکت ما فراهم می کند خدمات حرفه ای آموزش آموزش. کارکنان فنی، آموزش در محل را انجام می دهند و خدمات تست دریاچه را تضمین می کنند تا مشتریان به طور کامل از استفاده از محصولات درک کنند.

 图片7.png 图片5.png

حرفه ای AUV COTS محصولات، به دنبال به ارمغان می آورد به توجه شما، انجام AUV، ما جدی و حرفه ای.

图片6.png